TERMS AND CONDITIONS for the use of the online payment of the Romanian-American University

CONTACT

Romanian-American University

Field of activity: Education/Research

CUI 9081408

Address: 1B Expozitiei Boulevard, Sector 1, Romania

Phone: +40-031.405.8728

Fax: + 40- (021) 318.35.66

Webpage: https://www.rau.ro/

E-mail: [email protected]

The Romanian-American University owns the rau.ro website. If you use the services provided through the online payment platform, you must agree to the terms and conditions stipulated as follows:

ACCEPTANCE OF CONDITIONS

By accessing this website and the page of the online payment platform of the Romanian-American University, you must agree to these terms of use. If you do not agree to these terms and conditions of use, please do not access this website. Access to the website must not be done in any way that could damage it or limit its functionality, and it must not be against the law, fraudulent, harmful or related to fraudulent or illegal activity. Furthermore, you must not use the website for hosting, copying, storing, transmitting, publishing or distributing any material containing viruses or other computer programs that are intended to cause total or partial destruction.

DESCRIPTION OF SERVICES

The Romanian-American University makes available to the students, who are directly interested in the payment of tuition fees, the information on the online platform, through this website, for information purposes.

DISCLAIMER OF LIABILITY

The Romanian-American University will not be liable for any loss or damage whatsoever that a person may suffer as a result of improper use of the information displayed on this website. As a user of this online payment platform, you are fully responsible for your own actions, as well as for the legal consequences that these will have, respectively for the veracity and legality of the information that you provide in this regard and make available through the online platform. If the user provides incorrect or fake information, he/she acknowledges and understands that he/she takes the risk of not having the payment registered on the academic platform as he/she is solely responsible for the veracity, legality and correctness of the information provided for the payment of tuition fees.

GENERAL RULES

The user who visits this website will act on his/her behalf and at his/her own risk. The materials and information displayed on this website are provided for general information purposes and are not accompanied by any warranty, express or implied.

SERVICE DELIVERY POLICY

Following the online payments through this platform, the amount will be registered on the academic platform within maximum 48 hours. Please find the information about tuition fees in this link – https://www.rau.ro/taxe-de-studii/ .

REFUND / CANCELLATION POLICY

We would like to inform you that the fees paid online through this website are refunded as follows:

– If the request for refund of the amount unduly paid is completed and sent until the end of the daily banking hours, the amount will be fully refunded, by bank transfer to the account from which the improper payment was made, on the same day.

– If the request for refund of the amount unduly paid is completed and sent after the end of the daily banking hours, we will charge a 1% commission and the resulted amount will be transferred to the account specified in the request for refund, within 7 days from the registration date of the request.

TECHNICAL LIMITATIONS OF THE SERVICES

The Romanian-American University does not assume any responsibility if the services of the website cannot be accessed by the users, for an unlimited / indefinite period of time, for any reason, be it technical or commercial. The Romanian-American University does not guarantee that the functional aspects of this website will never be interrupted or error-free. Using and visiting this website is at the user’s own risk.

INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

The data displayed on the website must not be used without the prior written consent of the owner of the site, the Romanian-American University. The visual presentation of this website and the content of these pages are protected by the Copyright Law no. 8/1996, regarding the copyright and related rights. All rights are reserved to the site owner. Any reproduction in whole or in part of this website is strictly prohibited.

All published materials, including but not limited to articles, information, photographs, data, audio / video clips, generically referred to as content, are protected by the legal provisions in force, namely the Law no. 8/1996 on copyright and related rights, with subsequent amendments and completions, the Law no. 84/1998 on trademarks and geographical indications, republished, and the Law no. 129/1992 on the protection of designs, republished. The lack of mention of legal texts or incidental provisions does not lead to their inapplicability.

The Romanian-American University may, at any time and without prior notice, revise these Terms and Conditions of Use and update them. You must comply with all the revisions, and, therefore, we highly recommend that you visit this page periodically to get acquainted with the updated Terms and Conditions of Use.

 

CONCLUSION OF THE AGREEMENT

The Romanian-American University reserves the right to change the terms, conditions and policies at any time, without prior notice. Therefore, we kindly ask you to visit this section regularly to keep yourself up to date with any subsequent changes.

TERMENI ȘI CONDIȚII

CONTACTUniversitatea Româno-Americană
Domeniu de activitate: Educatie/cercetare
CUI 9081408
Adresa: Bdul Expozitiei, Nr.1B, Sector 1, România
Telefon: +40-031.405.8728
Fax: +40-(021) 318.35.66
Web: https://www.rau.ro/
E-mail: [email protected]

Universitatea Romano-Americana este proprietara site-ului rau.ro.
În cazul în care utilizați serviciile oferite prin intermediul platformei online de plăți, înseamnă că sunteți de acord cu termenii și condițiile stipulate în cele ce urmează:

ACCEPTAREA CONDIȚIILOR
Prin accesarea acestui site web si a paginii acestuia care cuprinde platforma online de plati a Universitatii Romano-Americane,, sunteți de acord cu aceste condiții de utilizare. Dacă nu sunteți de acord cu acești termeni și condiții de utilizare, vă rugăm să nu accesați acest site.
Accesarea site-ului nu se va face prin nici o modalitate care ar putea cauza deteriorarea lui sau limitarea funcţionalităţilor sale sau într-o modalitate care este contrară legii, frauduloasă, dăunătoare sau aflată în legătură cu o activitate frauduloasă sau ilegală. Utilizarea site-ului nu se va face în scopul găzduirii, copierii, stocării, transmiterii, publicării sau distribuirii oricăror materiale care conţin viruși sau alte programe informatice ce au rolul de a cauza distrugeri totale sau parţiale.

DESCRIEREA SERVICIILOR
Universitatea Româno-Americană pune la dispoziția studenților direct interesați de plata taxelor de studii, informațiile din platforma online prin intermediul acestui site web, în scop informativ general.

NEANGAJAREA RĂSPUNDERII
Universitatea Româno-Americană nu poate fi răspunzătoare în nici un fel de pierderile sau daunele pe care cineva le-ar putea suferi ca urmare a folosirii necorespunzătoare în vreun fel a informațiilor prezentate în acest site web.
Ca utilizator al acestei platforme online de plăți sunteți deplin responsabil de propriile acțiuni, precum și de consecințele juridice pe care acestea le vor avea, respectiv pentru veridicitatea şi legalitatea informațiilor pe care le furnizați în acest sens și le puneți la dispoziție prin intermediul platformei online. În situația oferirii unor informații incorecte sau nereale, utilizatorul ia cunoștință și înțelege că își asumă riscul de a nu i se înregistra plata în platforma academică, fiind singurul responsabil de veridicitatea, legalitatea și corectitudinea informațiilor furnizate în vederea plății taxelor de studii.

REGULI GENERALE
Orice utilizator care vizitează acest site o face în nume personal și pe propria răspundere. Materialele și informațiile conținute în acest site sunt furnizate în scop de informare generală, nefiind însoțite de nici un fel de garanții, explicite sau implicite.

POLITICA DE LIVRARE A SERVICIILOR
În urma efectuării de plati online prin intermediul acestei platforme, valoarea platii va fi inregistrata în platforma academică în maxim 48 de ore. Informațiile despre taxe se regăsesc pe https://www.rau.ro/taxe-de-studii/.

POLITICA DE RETUR/ANULARE
Vă aducem la cunoștință faptul că taxele achitate online prin intermediul acestui site se returnează dupa cum urmeaza:
-Daca cererea de retur a sumei platite necuvenit este formulata si comunicata pana la inchiderea zilei bancare, suma se returneaza integral, prin virament bancar in contul din care s-a efectuat plata necuvenita in aceeasi zi.
-Daca cererea de retur a sumei platite necuvenit este formulata si comunicata dupa inchiderea zilei bancare, suma diminuata cu comisionul de 1% se returneaza prin virament bancar in contul precizat in cererea de retur, in urmatoarele 7 zile de la data inregistrarii cererii de retur.

LIMITĂRI DE ORDIN TEHNIC ALE SERVICIILOR
Universitatea Româno-Americană nu își asumă nici o responsabilitate în cazul în care serviciile site-ului nu pot fi accesate de către utilizatori, pe o perioada nelimitată/nedeterminată de timp, din orice motive, tehnice sau comerciale. Universitatea Româno-Americană nu garantează că aspectele funcționale ale acestui website nu vor fi niciodată întrerupte sau fără erori. Folosirea și vizitarea acestui site web se fac pe propria răspundere a utilizatorului.

DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ
Datele afișate pe site nu pot fi folosite fără acordul prealabil scris al proprietarului site-ului, Universitatea Româno-Americană. Prezentarea vizuală a acestui website și a conținutului acestor pagini este protejată prin Legea drepturilor de autor nr.8/1996, privind drepturile de autos și drepturile conexe. Toate drepturile sunt rezervate proprietarului site-ului. Orice reproducere totală sau parțială de pe acest site este strict interzisă.
Toate materialele publicate, incluzând, dar fără a se limita la: articole, informații, fotografii, date, clipuri audio / video, generic numite conținut, sunt protejate de către dispozițiile legale incidente, respectiv Legea nr.8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr.84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, republicată și Legea nr. 129/1992 privind protecția desenelor și modelelor, republicată. Lipsa mențiunii unor texte legale ori dispoziții incidente nu conduce la inaplicabilitatea acestora.
Universitatea Româno-Americană poate, în orice moment și fără notificare prealabilă, să revizuiască acești Termeni și Condiții de Utilizare prin actualizarea acestora. Sunteți obligat(ă) să respectați oricare și toate astfel de revizuiri și, de aceea, recomandăm vizitarea acestei pagini a site-ului nostru în mod periodic, pentru a lua cunoștință de Termenii și Condițiile de Utilizare actualizate.

ÎNCHEIEREA ACORDULUI
Universitatea Româno-Americană își rezervă dreptul de a schimba termenii, condițiile şi politicile în orice moment, fără notificare prealabilă. Prin urmare, sunteți rugat să revedeți, în mod regulat, această secțiune, pentru a fi informat la zi, privind eventualele modificări aduse.

Ultima actualizare: mai 2023